| RSS

ONLINE PRAVEX объединил счета ФЛП и физлица в одном окне

ПРАВЕКС БАНК обновил функционал интернет банкинга ONLINE PRAVEX, представив возможность управлять счетами ФОП (ФЛП) и физического лица в одном окне. Об этом сообщила пресс-служба банка. 

Интернет банкинг ONLINE PRAVEX работает в режиме 24/7, который предоставляет:

 1. Бесплатное подключение и использование;
 2. Вход и доступ одновременно ко всем собственным счетам как физлица, так и ФОП;
 3. Платежи подтверждаются ОТР-паролем (от англ. one-time password – это пароль, действующий только для одного сеансу аутентификации), поэтому нет необходимости иметь ЭЦП (электронную цифровую подпись);
 4. Большие лимиты для осуществления операциій с возможностью увеличения до необходимой суммы.

Полный перечен функций интернет банкинга ONLINE PRAVEX:

 • просмотр информации по текущим счетам;
 • просмотр информации по депозитным счетам;
 • просмотр информации по кредитным счетам;
 • просмотр информации по корпоративным картам;
 • график погашения кредита;
 • текущая выписка;
 • платежи с текущих счетов в национальной валюте;
 • оплата платежей по готовым шаблонам ( для физических лиц);
 • перевод с корпоративной карты ФОП на карту физического лица (р2р) в национальной валюте;
 • переписка с банком;
 • просмотр архива операций;
 • управление картой: изменение лимита, отказ о CVV-кода.

Для начала работы в ONLINE PRAVEX нужно перейти на https://online.pravex.ua. Затем зарегистрироваться: ввести ИНН и номер мобильного телефона. Поучить смс-сообщение с логином и паролем доступа. Для получения доступа к платежам нужно обратиться в обслуживающее отделение банку для подписания соответствующего договора.

ПРАВЕКС БАНК входит в банковскую  группу Intesa Sanpaolo (Италия). В Италии группа обслуживает 11,9 млн. клиентов через сеть из 4,4 тыс. отделений.За пределами Италии группа работает в 12 странах, где обслуживает 7,5 млн. клиентов через сеть из 1,1 тыс. отделений.

 © Banknews

 

 

»Главная страница«

Оставить комментарий 382 просмотров, 1 - сегодня |
Follow Discussion

4 комментариев to “ONLINE PRAVEX объединил счета ФЛП и физлица в одном окне”

 1. admin:

  255 — 31 : 0

 2. admin:

  Виправлення помилок у звіті з єдиного внеску фізичними особами – підприємцями

  http://www.Paudis.com.ua повідомляє, що усунення помилок, допущених, зокрема, фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП) у Звіті про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) здійснюється з урахуванням вимог наказу Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за № 460/26905) із змінами, яким затверджено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Порядок № 435)
  Так, відповідно до розділу V «Виправлення помилок» Порядку № 435 у разі виявлення помилки у Звіті до закінчення строку подання Звіту ФОП – страхувальник повторно формує та подає Звіт у повному обсязі до органу доходів і зборів за основним місцем обліку за формою згідно з додатком 5 до Порядку № 435.
  Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт, поданий таким страхувальником до закінчення строків подання звітності, визначених Порядком № 435, який пройшов всі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб.
  Якщо страхувальником до закінчення строку подання Звіту подаються за поточний звітний період лише окремі таблиці Звіту із зазначенням типу форми «скасовуюча», «додаткова», цей Звіт не вважається Звітом і вважається таким, що не подавався.
  Слід зазначити, що Звіти мають бути подані за формою, що діє з 01.08.2018.
  Звертаємо увагу, що за неподання, подання не за встановленою формою звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, інших відомостей, передбачених Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464), страхувальники несуть фінансову та адміністративну відповідальність відповідно до ст. 25 Закону № 2464 та ст. 165¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х із змінами та доповненнями.

 3. admin:

  Граничні строки подання податкової декларації
  у разі припинення ФОП підприємницької діяльності

  Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує, що фізичні особи – підприємці (далі – ФОП) на загальній системі оподаткування, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням, подають ліквідаційні податкові декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) щодо отриманих доходів востаннє за звітний період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
  У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.
  Норми визначені п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
  У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення (п. 294.6 ст. 294 ПКУ)
  ФОП, які застосовували спрощену систему оподаткування, подають податкові декларації платника єдиного податку востаннє за податковий (звітний) квартал, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу відповідно до п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ.

 4. admin:

  Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує, що 22.05.2019 набрав чинності Закон України від 16 травня 2019 року № 2725-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги»» (далі – Закон № 2725).
  Законом № 2725 врегульовано питання надання кваліфікованих довірчих послуг у сфері справляння податків та визначено відповідні повноваження контролюючих органів у цій сфері.
  Зокрема, до Податкового кодексу України (ПКУ) введено поняття «кваліфікована електронна довірча послуга», «кваліфікований надавач електронних послуг», «кваліфікаційний електронний підпис чи печатка», «кваліфікована електронна позначка часу», «кваліфікований сертифікат відкритих ключів».
  Також Законом № 2725 уточнено, що єдиною підставою для відмови:
  ● у проходженні електронної ідентифікації платника податків в електронному кабінеті є недійсність кваліфікованого електронного підпису такого платника податків, у тому числі у зв’язку із закінченням строку дії відповідного сертифіката відкритого ключа;
  ● у прийнятті податкової декларації засобами електронного зв’язку в електронній формі є недійсність кваліфікованого електронного підпису чи печатки такого платника податків, у тому числі у зв’язку із закінченням строку дії відповідного сертифіката відкритого ключа, за умови, що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа і надана у форматі, доступному для її технічної обробки.
  Крім того, Законом № 2725 визначено, що кваліфікований надавач електронних довірчих послуг центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, безоплатно надає платникам податків кваліфіковані електронні довірчі послуги.
  Водночас, Законом № 2725 внесено зміни до Митного кодексу України (МКУ) та Закону України від 08 листопада 2018 року № 2612-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України», відповідно до яких на 90 днів продовжено термін, протягом якого можливо буде здійснити митне оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, що ввезені на територію України у період з 01.01.2015 і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
  Закон № 2725 опубліковано в офіційному виданні «Голос України» від 21.05.2019 № 93.

Оставить комментарий

<