| RSS

accounting outsourcing in ukraine

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг дисконтних облігацій ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ» на рівні uaBBB–

Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу дисконтних облігацій ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ» на рівні uaBBB–, прогноз рейтингу «у розвитку»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ» було засновано 26.07.2007 року. Статутний капітал сформований внесками 4 учасників: однієї юридичної особи, а також внесками трьох фізичних осіб. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Емітента виступає Джораєв Ровшен Рамазанович — громадянин Республіки Туркменістан.

З 2011 року ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ» активно працює на ринку фінансування споживчих потреб населення. Основним видом діяльності є: надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту; надання послуг з факторингу, фінансового лізингу; надання гарантій та поручительств тощо. Компанією впроваджено спільні проєкти по кредитуванню населення з декількома великими роздрібними мережами магазинів електроніки та побутової техніки. За підсумками минулого року ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ» отримало чистий прибуток в сумі 3,9 млн грн, що більше ніж утричі перевищило фінансовий результат за 2018 рік. У І кварталі 2020 року діяльність емітента також зберігалась прибутковою, втім обсяг фінансового результату був помітно меншим – 314 тис. грн.

Рішення про розміщення іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій серії А було прийнято Загальними зборами Учасників ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ» (згідно протоколу №77 від 23.09.2019 р.). Мета залучення коштів – надання коштів у позику, факторинг, а також купівля державних цінних паперів (ОВДП).

Підтверджений рівень кредитного рейтингу облігацій обумовлено прийнятною якістю портфеля наданих позик, достатніми показниками ефективності, прибутковою поточною діяльністю, а також наявністю значних грошових надходжень від основної діяльності та прогнозованим збільшенням грошового потоку, що має забезпечити достатній рівень ресурсів для виконання зобов’язань за облігаційним випуском. У свою чергу, Рейтингове агентство зазначає підвищену чутливість до кредитного ризику з огляду на діяльність у високо ризикованому сегменті споживчого кредитування та збереження високої чутливості учасників фінансового сектору до операційних ризиків, що зумовлено волатильністю законодавчого поля, складною ситуацією в економіці, а також обмеженими фінансовими можливостями населення і підприємств реального сектору. Прогноз «у розвитку» обумовлений невизначеністю щодо впливу на фінансовий стан емітента очікуваного суттєвого сповільнення ділової активності внаслідок погіршення епідеміологічної ситуації в країні у І кварталі 2020 року та введених економічних та адміністративних обмежень до економічних суб’єктів та населення.

(с) Banknews

»Главная страница«

Оставить комментарий 93 просмотров, 1 - сегодня |

Оставить комментарий

<