| RSS

accounting outsourcing in ukraine

У другому кварталі 2019 року ОТП Банк наростив прибуток до 1,26 млрд грн

Згідно з даними фінансового звіту за МСФЗ за підсумками другого кварталу 2019 року ОТП Банк продовжив вести прибуткову операційну діяльність з позитивним фінансовим результатом у розмірі     468,98 млн грн, наростивши прибуток з початку року до 1,26 млрд. грн. Про це повідомила пресс-служба банку.  

Чистий комісійний дохід ОТП Банку у звітному періоду склав 300, 2 млн. грн., покращивши результат на 33,8 млн. грн. аналогічного періоду минулого року (266,4 млн. грн.). Чистий процентний дохід АТ «ОТП БАНК» у звітному періоді склав 882,3 млн. грн., досягнувши 1,79 млрд. грн. накопичувальним підсумком з початку року.

На фоні пожвавлення економічної активності в цілому і попиту на кредитний ресурс, зокрема, за результатами другого кварталу 2019 року, кредитний портфель ОТП Банку збільшився на 1,26 млрд. грн., склавши 29,39 млрд. грн. Обсяг кредитів та заборгованості юридичних осіб, додавши 1 млрд грн за квартал, склав 19,7 млрд. грн. Обсяг кредитів, виданих фізичним особам, за підсумками другого кварталу склав 9,7 млрд. грн, що являє собою приріст на 173 млн. грн. за квартал.

Приріст залишків на рахунках фізичних осіб нараховує 12,75 млрд. грн. (+971,9 млн. грн. за квартал), обсяг коштів юридичних осіб – 16,3 млрд. грн. (+876,75 млн. грн. за квартал). Загальний депозитний портфель ОТП Банку в кінці 2-го кварталу досяг 29 млрд. грн.

Активи ОТП Банку за підсумками 2-го кварталу 2019 року склали 36,8 млрд. грн.

«Завдяки успішному другому кварталу ми стали значно ближче до нашої фінансової мети: подвоїти кредитний портфель до 2020 року (у порівнянні з 2016 роком), – зазначив Тамаш Хак-Ковач, Голова Правління АТ «ОТП БАНК». – Окрім того, з 1 липня банк увійшов до списку системно важливих банків. Такий статус, звичайно, не передбачає ніяких додаткових привілеїв, але доводить, що ми робимо значний внесок в розвиток української банківської системи та економіки загалом. ОТП Банк – один з небагатьох банків, який обіймає провідні позиції в співвідношенні зростання в роздрібному і корпоративному бізнесі».

Регулятивний капітал ОТП Банку на кінець 2-го кварталу склав 6,14 млрд. грн. (за нормативної вимоги не менше 200 млн. грн.). Показник адекватності регулятивного капіталу станом на 1 липня 2019 року зафіксували на рівні 20,35% (при нормативі не менше 10%).

Показник поточної ліквідності ОТП Банку склав 60,34%, значно перевищивши норматив, встановлений НБУ (40%).

Акціонерне товариство «ОТП Банк» – один з найбільших українських банків з іноземним капіталом, який є визнаним лідером фінансового сектора країни. На ринку він представлений з 1998 року, має стійку репутацію соціально-відповідальної, надійної та стабільної структури, що пропонує споживачам сервіси європейської якості. Банк надає повний спектр фінансових послуг для корпоративних і приватних клієнтів, а також представників малого та середнього бізнесу. Його стовідсотковим власником є найбільший угорський банк OTP Bank Plc.

З 2019 року згідно з рішенням НБУ ОТП Банк віднесено до переліку системно важливих банків України, які мають вагомий вплив на розвиток фінансової системи країни.

В Україні АТ «ОТП Банк» виступає флагманом банківської групи ОТП, зареєстрованої Національним банком України, до складу якої також входять ТОВ «КУА «ОТП Капітал» та ТОВ «ОТП Лізинг».

(с) Banknews

»Главная страница«

Оставить комментарий 572 просмотров, 1 - сегодня |
Follow Discussion

1 комментарий to “У другому кварталі 2019 року ОТП Банк наростив прибуток до 1,26 млрд грн”

 1. admin:

  Во втором квартале 2019 года ОТП Банк нарастил прибыль до 1,26 млрд грн

  Согласно данным финансового отчета по МСФО по итогам 2-го квартала 2019 года ОТП Банк продолжил вести прибыльную операционную деятельность с положительным финансовым результатом в размере 468,98 млн грн. Таким образом банк нарастил прибыль с начала года до 1,26 млрд грн.

  Чистый комиссионный доход ОТП Банка в отчетном периоде составил 300,2 млн грн, улучшив результат на 33,8 млн грн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (266,4 млн грн). Чистый процентный доход в отчетном периоде составил 882,3 млн грн, достигнув 1,79 млрд грн накопительным итогом с начала года.

  На фоне оживления экономической активности в целом и спроса на кредитный ресурс, в частности, по результатам второго квартала 2019 года, кредитный портфель ОТП Банка увеличился на 1,26 млрд грн, составив 29,39 млрд грн. Объем кредитов и задолженности юридических лиц, прибавив 1 млрд грн за квартал, составил 19,7 млрд грн. Объем кредитов, выданных физическим лицам, по итогам 2-го квартала составил 9,7 млрд грн, что представляет прирост на 173 млн грн за квартал.

  Прирост остатков на счетах физических лиц насчитывает 12,75 млрд грн (+971,9 млн грн за квартал), объем средств юридических лиц – 16,3 млрд грн (+876, 75 млн грн за квартал). Общий депозитный портфель ОТП Банка в конце 2-го квартала достиг 29 млрд грн.

  Активы ОТП Банка по итогам 2-го квартала 2019 года составили 36,8 млрд грн.

  «Благодаря успешному второму кварталу мы стали значительно ближе к нашей финансовой цели: удвоить кредитный портфель до 2020 года (по сравнению с 2016-м), – отметил Тамаш Хак-Ковач, Глава Правления АО «ОТП БАНК». – Кроме того, с 1 июля банк вошел в список системно важных банков. Это, конечно, не дает никаких дополнительных привилегий, но доказывает, что мы делаем большой вклад в развитие украинской банковской системы и экономики в целом. ОТП Банк – один из немногих банков, который занимает лидирующие позиции в соотношении роста в розничном и корпоративном бизнесе».

  Регулятивный капитал ОТП Банка на конец 2-го квартала составил 6,14 млрд грн (при нормативном требовании не менее 200 млн грн). Показатель адекватности регулятивного капитала по состоянию на 1 июля 2019 года был зафиксирован на уровне 20,35% (при нормативе не менее 10%).

  Показатель текущей ликвидности ОТП Банка составил 60,34%, значительно превысив норматив, установленный НБУ (40%).

Оставить комментарий

<