| RSS

Налоговая изменила порядок подачи деклараций — BankNews

Пережив в этом месяце период многотысячных очередей предпринимателей, налоговики пошли на компромисс. Отныне разрешено не подавать пустые ежемесячные декларации о налоге на доходы физических лиц, сообщает BankNews со ссылкой на сообщение ГНАУ.
Председатель Государственной налоговой службы Виталий Захарченко сегодня разослал соответствующие письма региональным налоговым подразделениям. Если у предпринимателя нет наемных работников и он не проводит начисление доходов физическим лицам, то ежемесячную декларацию можно не подавать, говорится в письме.
Новые правила приняты «во избежание дополнительной нагрузки на налогоплательщиков и затрат времени, связанных с заполнением и представлением отчетности». Норма будет действовать до внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс или до принятия новых нормативно-правовых актов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Штрафные санкции к юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, не успевшим вовремя подать декларацию за январь-февраль, применяться не будут.
В соответствии с новыми правилами подать декларацию необходимо было до 21 марта. В налоговых инспекциях образовались очереди. Чтобы справиться с потоком, с 17 марта рабочий день инспекторов продлили и потребовали выйти на работу в субботу и воскресенье.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

 

25.03.11 № 8235 /7/17-0217

Державні податкові адміністрації

в АР Крим, областях, мм. Києві

та Севастополі

Про подання Податкової декларації

з податку на доходи фізичних осіб

Державна податкова служба України, керуючись ст.ст.2 та 8 Закону України від 4 грудня 1990 року № 509 „Про державну податкову службу в Україні” та враховуючи тези виступу Президента України В.Ф.Януковича 21 березня 2011 року на засіданні Керуючої ради Комітету з економічних реформ, лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики від 18.03.11 № 04-39/38, з метою забезпечення сприятливих умов для платників податків при поданні податковими агентами Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб (далі — Декларація), повідомляє таке.

Відповідно до п.п. „д” п.176.2 ст.176 Податкового кодексу України ( далі – Кодекс) особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати до органу державної податкової служби за місцем реєстрації податкову декларацію за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю, про загальні суми доходів, нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку, і загальні суми податку на доходи фізичних осіб, утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету.

Згідно з п.18.1 ст.18 Кодексу податковим агентом є особа, на яку Кодексом покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків.

З метою уникнення можливої соціальної напруги, додаткового навантаження на платників податків, а також витрат часу, пов’язаних із заповненням та поданням звітності у подальшому, податкові агенти, які не мають найманих працівників та не проводять нарахування (надання, виплати) доходів фізичним особам у звітному місяці, можуть не подавати до податкового органу таку декларацію за відповідний звітний період.

ДПС України зобов’язує довести цей лист до відома підпорядкованих структурних підрозділів для використання у роботі, а також провести відповідну масово-роз’яснювальну роботу з платниками податку на доходи фізичних осіб.

Голова Комісії з проведення

реорганізації ДПА України,

Голова ДПС України В.Ю. Захарченко

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

 

25.03.11 № 8236 /7/17-0217

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Про надання інформації

Державна податкова служба України у зв’язку з надходженням запитів від органів державної податкової служби щодо подання податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб відповідно до п.п. „д” п.176.2 ст.176 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє таке.

ДПС України з метою реалізації цієї норми Кодексу розроблено Податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб (далі – Декларація), форму якої затверджено наказом ДПА України від 31.01.11 №58, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.02.11 за № 165/11903 (набрав чинності з 18.02.11).

Відповідно до п. 5 підрозділу 10 Перехідних положень Кодексу штрафні санкції, які можуть бути застосовані до платників податків у зв’язку із порушенням термінів подання зазначеної декларації та сплати податкових зобов’язань, починають застосовуватися до таких платників податків за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого такі акти введені в дію. Отже, за минулі звітні періоди штрафні санкції не застосовуються.

ДПС України зобов’язує довести цей лист до відома підпорядкованих структурних підрозділів для використання у роботі, а також провести відповідну масово-роз’яснювальну роботу з платниками податку.

 

Голова Комісії з проведення

реорганізації ДПА України,

Голова ДПС України                                                                                                             В.Ю. Захарченко

Оставить комментарий 13442 просмотров, 1 - сегодня |
Follow Discussion

2 комментариев to “Налоговая изменила порядок подачи деклараций — BankNews”

  1. ТУПОВ:

    Есть ЗАКОН и его нужно выполнять…пусть этот В.Ю. Захарченко, вытрит этим письмом свой зад

  2. Oleg Pas':

    Есть два пункта одной статьи Налогового кодекса Украины, которые друг другу противоречит. Согласно одного пункта отчетность по начислению и перечислению налога на доходы физлиц подается ежеквартально и не может быть дополнена новыми видами отчетности. Согласно второго пункта налоговые агенты обязаны подавать отчетность о начислении и перечислении налога на доходы физлиц на ежемесячной основе. Налоговое ведомство, утвердив форму ежемесячной отчетности, не издало приказ и не обнародавало до сих пор инструкцию по заполнению ежемесячной отчетности. Возникает вопрос — почему?

Оставить комментарий

<