| RSS

accounting outsourcing in ukraine

Світовий річний дохід KPMG збільшився на 14%

Глобальний сукупний дохід мережі компаній KPMG складає 35 млрд дол. США за фінансовий рік, який закінчився 30 вересня 2022 року. В Україні доходи KPMG за 2022 фінансовий рік становили 605 млн грн проти 614 млн грн у 2021 році. 

У мережі фірм KPMG найбільших темпів зростання досягла практика консультування — збільшення доходу на 19% порівняно з 2021 фінансових роком. Це зростання було зумовлене успіхами підрозділів консультаційних послуг із супроводу операцій та інвестицій та ринків капіталу, а також збереженням попиту на консультування щодо інноваційних технологій та рішень у сфері кібербезпеки. Доходи податкових та юридичних послуг зросли на 10%, а доходи від послуг з аудиту – на 8%.

«2022 фінансовий рік був надважким для української практики KPMG. На тлі війни KPMG в Україні продовжує працювати та розвиватись вже 30 років поспіль. Завдяки потужній підтримці офісам KPMG в інших країнах та невтомній роботі талановитих фахівців, які працювали та працюють попри війну, ми розвиваємо нові послуги для задоволення потреб наших клієнтів та підтримки економіки країни», – зауважує Андрій Цимбал, керуючий партнер KPMG в Україні.

Таланти

Чисельність персоналу у мережі фірм KPMG у 2022 фінансовому році збільшилась на 12,4%, при цьому було створено понад 29 000 нових ролей. Мережа фірм KPMG зберігає відданість принципам інклюзивності, різноманітності та рівності (IDE): жінки складають 48,5% всіх фахівців KPMG, досягнутий гендерний паритет у керівному складі фірм.

Технології

За 2022 фінансовий рік виріс попит на технологічні трансформації, змінивши форму багатьох компаній, включаючи і KPMG. Мережа фірм продовжує інвестувати в цифрову трансформацію в усій організації. Серед ключових напрямів, які продовжили технологічно розвиватися – послуги у сфері комплаєнс та стратегічні податкові консультаційні послуги. KPMG Digital Gateway, хмарна платформа на базі рішення Microsoft Azure, надає клієнтам доступ до повного пакету  податкових і юридичних технологій у 140 юрисдикціях.

Хмарна аудиторська платформа KPMG Clara, яка працює на базі рішення Microsoft Azure, на сьогодні використовується практично всіма 90 000 фахівцями практики аудиту у 143 країнах і юрисдикціях, де працюють фірми KPMG.

Андрій Цимбал додає: «У відповідь на технологічні виклики в країні та тренди, KPMG в Україні успішно розбудовує практику у сфері впровадження та підтримки ERP систем. Розвиток практики впровадження ERP став логічним продовженням портфелю технологічних послуг – тепер ми можемо надавати нашим клієнтам ширший спектр послуг з цифрової трансформації».

ESG

Дотримання принципів ESG залишається важливим стратегічним пріоритетом для всієї організації, а постійне фінансове зростання стало основою для продовження інвестицій у провідні рішення у сфері ESG (екологічне, соціальне та корпоративне управління). Для цього у 2021 році мережа фірм KPMG взяла на себе забов`язання інвестувати 1,5 млрд дол. США у програму розвитку сфери ESG. Програма включає в себе п’ять основних напрямків: використання даних для розробки рішень, підготовку кваліфікованих фахівців з питань ESG, підтримку програм ESG в країнах, що розвиваються, надання рішень у співпраці зі стратегічними альянсами, стимулювання дій шляхом популяризації принципів ESG. На сьогодні вже 100 000 спеціалістів KPMG пройшли спеціалізоване навчання з питань ESG.

Спеціалісти KPMG надають мультидисциплінарні клієнтські рішення, серед який у тому числі надання рекомендацій щодо підготовки до прийняття майбутніх Стандартів розкриття інформації щодо сталого розвитку Міжнародної ради зі стандартів сталого розвитку (ISSB).

Мета KPMG – підтримувати бізнес і зацікавлені сторони у трансформації їхньої операційної діяльності та ланцюгів поставок з урахуванням принципів ESG. Це допоможе зменшити «вуглецевий слід» компаній, інтегрувати систему роботи із ризиками у зв’язку зі зміною клімату у корпоративні стратегії та підтримати на світовому рівні реалізацію Цілей сталого розвитку ООН.

 Про KPMG в Україні:

KPMG – це міжнародна мережа незалежних фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги. Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, допомагаючи їм у питаннях зниження ризиків та реалізації можливостей для їхнього бізнесу. В офісах KPMG у 146 країнах світу працюють понад 227 000 співробітників.

 До числа клієнтів фірм-членів мережі KPMG входять корпорації, державні установи, а також некомерційні організації. Ми забезпечуємо нашим клієнтам стабільні стандарти якості послуг, що надаються, засновані на високому професіоналізмі, глибокому знанні галузевої специфіки та місцевих умов.

Головною метою KPMG є забезпечення і підвищення якості професійних послуг, що надаються її фахівцями. Всі фірми, які входять до нашої міжнародної мережі, прагнуть залучати до свого штату найкращих спеціалістів.

 KPMG в Україні представлена ПрАТ «КПМГ Аудит», ТОВ «КПМГ-Україна» та АО «КПМГ ПРАВО».

(c) Banknews

»Главная страница«

Оставить комментарий 725 просмотров, 1 - сегодня |

Оставить комментарий

<