| RSS

accounting outsourcing in ukraine

Мінфін вніс зміни до Порядку повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів

Зміни внесено з метою запровадження електронної системи взаємодії органів Держказначейства з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, в процесі повернення з державного та місцевих бюджетів помилково або надміру зарахованих коштів.

Мінфін наказом від 08.12.2021 р. №647 (зареєстрований в Мін’юсті 24.12.2021 р. за №1674/37296) затвердив зміни до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів.

Зміни внесено з метою запровадження електронної системи взаємодії органів Державної казначейської служби України з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, в процесі повернення з державного та місцевих бюджетів помилково або надміру зарахованих коштів.

Зокрема, уточнено, що надміру зараховані кошти — це сума коштів, що становить позитивну різницю між сумою фактично сплачених коштів та сумою коштів, яку повинен сплатити до відповідного бюджету платник платежів (зборів), що визначені відповідним законодавством (крім платежів (зборів), контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС та органи Держмитслужби), для повного виконання покладеного на нього грошового зобов’язання.

Тепер у процесі повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів (крім податків, зборів, пені та платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС та органи Держмитслужби):

 • застосовується система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства — Казначейство» (далі — система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства;
 • між органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, органами, які ведуть облік заборгованості в розрізі позичальників, місцевими фінансовими органами, Казначейством та головними управліннями Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — головні управління Казначейства) здійснюється обмін електронними документами із застосуванням кваліфікованих електронних підписів та печатки.

Повернення платежів у національній валюті здійснюється на рахунки отримувачів коштів, відкриті в банках або Казначействі, вказані у поданні (висновку, повідомленні) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, органів, які ведуть облік заборгованості в розрізі позичальників, заяві платника (у разі повернення судового збору (крім помилково зарахованого)).

Також прописано, що заява про повернення коштів з бюджету складається та подається платником до органу, що контролює справляння надходжень бюджету, з платежу, який підлягає поверненню (крім повернення судового збору, за виключенням помилково зарахованого), із обов’язковим зазначенням інформації в такій послідовності:

 • найменування платника (суб’єкта господарювання) (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті),
 • код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), р
 • еєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті),
 • місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті) та номер контактного телефону (для фізичної особи за її згодою),
 • причина повернення коштів з бюджету,
 • найменування та місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок отримувача коштів, та реквізити такого рахунка (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті),
 • номер карткового рахунка отримувача коштів (за наявності).

У новій редакції також викладено:

 • додаток 1. Форма подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету;
 • додаток 2. Форма звернення для підкріплення коштами відповідних рахунків

Державній казначейській службі України до закінчення 2021 року доручено здійснити в тестовому режимі повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, відповідно до вимог цього наказу.

Також встановлено, що для повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, із використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства — Казначейство» застосовується перехідний період з 1 січня 2022 року по 31 березня 2022 року з можливістю формування органом, що контролює справляння надходжень бюджету, або органом, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, подання на повернення відповідних коштів у паперовому вигляді, за формою, встановленою цим наказом, та надання його за місцем зарахування платежу до бюджету до Державної казначейської служби України або відповідного головного управління Державної казначейської служби України.

Цей наказ набрав чинності 31 грудня 2021 року (з дня його офіційного опублікування), крім пунктів 1 та 4, які набрали чинності з 1 січня 2022 року.

(c) Banknews

»Главная страница«

Оставить комментарий 469 просмотров, 4 - сегодня |

Оставить комментарий

<