| RSS

УКРГАЗБАНК увеличивает торговое финансирование для клиентов МСБ

УКРГАЗБАНК внедряет новый инструмент торгового финансирования для поддержки внешнеэкономической деятельности своих клиентов сегмента МСБ при импортных операциях с Польшей. Об этом сообщила пресс-служба банка. 

УКРГАЗБАНКОМ было заключено соглашение по импорту товаров из республики Польша при поддержке польской правительственной программы и польского государственного банка Bank Gospodarstwa Krajowego. Согласно ей, клиенты Банка теперь могут получить отсрочку платежа сроком до 12 месяцев на осуществление импортных поставок в Украину товара, изготовленного в Польше. Оформить такую ​​отсрочку можно через аккредитивную форму платежа внешнеэкономического контракта с участием УКРГАЗБАНКА и Bank Gospodarstwa Krajowego. Ее стоимость — до 6% годовых в евро, что является очень привлекательным предложением для клиентов Банка.

Кроме того, по программе уже была проведена первая сделка по импорту сырья для производственного предприятия в Ровенской области. Поэтому такое сотрудничество является примером успешной синергии двух государственных банков из Украины и Польши.

В целом, объем торгового финансирования Укргазбанк течение последних 12 месяцев вырос вдвое по сравнению с 2018 годом и достиг 8,7 млрд. грн. Таким инструментом пользуются клиенты из разных областей и сегментов хозяйственной деятельности — сельскохозяйственные производители, газотрейдеры, промышленные предприятия, торговые сети, малые и родственные предприятия, крупные холдинги и государственные компании.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK; Банк национального хозяйства) — единственный государственный банк в Польше со штаб-квартирой в Варшаве. Его деятельность регулируется специальным законом, а основные направления деятельности — это обслуживание экспортных операций, выдача государственных гарантий и поддержка финансирования жилищных проектов.

(c) Banknews

»Главная страница«

Оставить комментарий 94 просмотров, 2 - сегодня |
Follow Discussion

1 комментарий to “УКРГАЗБАНК увеличивает торговое финансирование для клиентов МСБ”

  1. admin:

    Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem uplasował 2 mld zł – największą dotychczas emisję obligacji na rynku krajowym. Pozyskane środki wykorzysta na finansowanie bieżącej działalności biznesowej.

    13 lutego Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z sukcesem uplasował emisję 4-letnich obligacji o łącznej wartości 2 mld zł przy popycie przekraczającym 2,4 mld zł. „Dla Banku Gospodarstwa Krajowego dzisiejsza emisja jest największą jednorazową emisją przeprowadzoną na rynku krajowym. Popyt przekraczający podaż świadczy o dużej wiarygodności naszego banku wśród inwestorów. Dziś jesteśmy drugim pod względem wielkości emitentem na rynku krajowym. Wciąż zwiększamy naszą obecność również na rynkach międzynarodowych” – mówi Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes Zarządu BGK.

    BGK wykorzysta pozyskane środki do finansowania swoich potrzeb związanych z bieżącą działalnością, w tym rolowania emisji zapadającej 19 lutego 2019 r. Marcin Kasiński, dyrektor zarządzający BGK odpowiedzialny za emisję dodał, że „widać duże zapotrzebowanie na emisje Emitentów o bardzo dobrej kondycji finansowej, takich jak BGK”. W budowie książki popytu uczestniczyli inwestorzy finansowi, z których większość stanowiły fundusze emerytalne (51 proc.). Pozostałe grupy to fundusze inwestycyjne (27 proc.), inne instytucje finansowe (18 proc.) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (4 proc.).

    Jako jedyny bank państwowy BGK ma rating równy ratingowi Skarbu Państwa (Fitch Ratings ocenił go na poziomie A- z perspektywą stabilną).

Оставить комментарий

<