| RSS

Какую ответственность несет налогоплательщик за несохранность первичных документов?

У приватного пiдприємця — платника єдиного податку проводиться планова перевiрка. Яка вiдповiдальнiсть передбачається згiдно з Податковим кодексом за незбереження первинних документiв?

Перш за все зазначимо, що пунктом 44.1 Податкового кодексу України (ПК) визначено, що платники податкiв зобов’язанi вести облiк доходiв, витрат та iнших показникiв, пов’язаних з визначенням об’єктiв оподаткування та/або податкових зобов’язань, на пiдставi первинних документiв, регiстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, iнших документiв, пов’язаних з обчисленням i сплатою податкiв i зборiв, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податкiв забороняється формування показникiв податкової звiтностi, митних декларацiй на пiдставi даних, не пiдтверджених документами, що визначенi абзацом першим цього пункту. Платники податкiв зобов’язанi забезпечити зберiгання документiв, визначених у пунктi 44.1 ПК, а також документiв, пов’язаних iз виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, не менш як 1095 днiв з дня подання податкової звiтностi, для складення якої використовуються зазначенi документи, а у разi її неподання — з передбаченого ПК граничного термiну подання такої звiтностi (п. 44.3 ПК).

Вiдповiдальнiсть за порушення встановлених законодавством строкiв зберiгання документiв з питань обчислення i сплати податкiв та зборiв, а також документiв, пов’язаних iз виконанням вимог iншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючi органи, передбачено статтею 121 ПК.

Так, згiдно з цiєю статтею незабезпечення платником податкiв зберiгання первинних документiв, облiкових та iнших регiстрiв, бухгалтерської та статистичної звiтностi, iнших документiв з питань обчислення i сплати податкiв та зборiв протягом установлених статтею 44 ПК строкiв їх зберiгання та/або ненадання платником податкiв контролюючим органам оригiналiв документiв чи їх копiй при здiйсненнi податкового контролю у випадках, передбачених ПК, тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 510 грн. Тi самi дiї, вчиненi платником податкiв, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 1020 грн.

(с) golovbukh.ua

Оставить комментарий 2933 просмотров, 1 - сегодня |
Follow Discussion

1 комментарий to “Какую ответственность несет налогоплательщик за несохранность первичных документов?”

Трекбеки

  1. Первичные бухгалтерские документы нужно хранить вечно, если не было проверки налоговых органов  

Оставить комментарий

<