| RSS

accounting outsourcing in ukraine

Ukreximbank and NEFCO launch a new facility to finance green projects

24 Март, 2020 | 1 комментарий | Размещено в банк, кредит, МСБ, Украина

The state-owned JSC Ukreximbank and NEFCO have signed a loan agreement for setting up a new green facility to support the implementation of renewable energy and energy-efficiency projects in Ukraine

The new EUR 10 million facility will finance small and medium-sized projects implemented by Ukrainian companies related to renewable energy and energy efficiency over a period of five years. NEFCO will provide a EUR 5 million loan to the facility. Since 2008, Ukreximbank has financed over 300 sub-projects related to energy efficiency and renewable energy.

Until now, Ukreximbank, together with other international financial institutions (IFIs), has financed energy-efficiency projects and renewable energy projects related to solar and wind energy, bioenergy and hydropower, among others, with a total capacity of over 700 MW. However, NEFCO is the first IFI partner exclusively financing green projects. The bank has its own project implementation unit working with green projects, and every sub-project to be financed through the facility shall meet NEFCO’s environmental and sustainability guidelines.

“Whilst sustainable energy financing is a priority business area of both institutions, at Ukreximbank we are glad to unite not only our financing but more importantly our expertise with NEFCO, which is promoting best practices in energy efficiency and renewables to both corporate and municipal sectors in Ukraine,” commented Ievgen Metsger, Chairman of the Management Board of Ukreximbank on the occasion of the launch of the mutual facility.

NEFCO has been cooperating with the bank in administrative matters regarding small energy-saving projects since 2014. These projects are implemented together with the municipalities across Ukraine.

“Ukreximbank has a strong track record in green financing, and we are very pleased to support the implementation of small and medium-sized projects within both the private and public sectors through the new facility,” commented Trond Moe, Managing Director at NEFCO, in connection with the signing of the loan agreement.

Since 2008, NEFCO has been financing several bank facilities and programmes which support the implementation of green projects, primarily within the fields of energy efficiency and renewable energy in the private sector. In Ukraine, NEFCO is currently loan-financing two other facilities through which the Ukrainian bank is offering its clients loans that support the country’s green transition.

(с) Banknews

»Главная страница«

Оставить комментарий 198 просмотров, 1 - сегодня |
Follow Discussion

1 комментарий to “Ukreximbank and NEFCO launch a new facility to finance green projects”

 1. admin:

  Укрексімбанк та НЕФКО започатковують нову програму з фінансування «зелених» проектів

  Державний Укрексімбанк та Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) уклали кредитну угоду з метою започаткування нової «зеленої» програми, що спрямована на підтримку впровадження проектів відновлюваної енергії та енергоефективності в Україні.

  У рамках нової програми, бюджет якої становить понад 10 мільйонів євро, протягом 5 років фінансуватимуться малі та середні проекти з відновлюваної енергії та енергоефективності, що реалізовуються українськими компаніями. Внесок НЕФКО в цю програму становить 5 мільйонів євро. З 2018 року Укрексімбанком було профінансовано понад 300 субпроектів у сфері енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії.

  На сьогодні Укрексімбанк спільно з іншими міжнародними фінансовими організаціями (МФО) продовжує фінансування проектів, спрямованих на енергоефективність та використання відновлюваних джерел енергії, які пов’язані з енергією сонця, вітру, води та біоенергетикою, загальна потужність яких становить понад 700 МВт. Однак, НЕФКО стала першим партнером з числа міжнародних фінансових організацій, яка здійснює фінансування виключно «зелених» проектів. Укрексімбанк має власну групу управління проектом, яка працює із «зеленим» фінансування, і кожний субпроект, що фінансуватиметься в рамках програми, відповідатиме вимогам НЕФКО з екології та сталого розвитку.

  «Хоча фінансування сталої енергетики і є пріоритетним напрямом бізнесу для обох установ, Укрексімбанк радий поєднати не тільки фінанси, але й, що є більш важливим – досвід та експертизу – з НЕФКО, яка пропагує кращі практики у сфері енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії у корпоративному та муніципальному секторах України», – наголосив з нагоди запровадження спільної програми Голова Правління Укрексімбанку Євген Мецгер.

  Починаючи з 2014 року, НЕФКО співпрацює з Укрексімбанком з адміністративних питань, що пов’язані з малими енергозберігаючими проектами. Ці проекти впроваджено разом з муніципалітетами по всій Україні.

  «Укрексімбанк має значні досягнення у «зеленому» фінансуванні, і нам дуже приємно підтримати реалізацію малих і середніх проектів приватного та державного секторів у рамках нової програми», – прокоментував Тронд Мое, керуючий директор НЕФКО у зв’язку з підписанням кредитної угоди.

  Починаючи з 2008 року, НЕФКО фінансує декілька банківських кредитів та програм, які підтримують реалізацію «зелених» проектів приватним сектором, в основному в сфері енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії. На даний час в Україні НЕФКО надає кредитне фінансування за двома програмами, в рамках яких український банк пропонує своїм клієнтам кредити, що підтримують перехід до «зеленої» економіки в країні.

Оставить комментарий

<