| RSS

Закон по упрощенке подготовят в течение двух недель

Президент Украины В.Янукович поручил разработать законопроект по реформированию упрощенной системы 1,5 месяца назад, дав времени на его принятие 2 месяца. На сегодняшний день нет ни проекта закона, ни содержания его положений, ни концепции внедрения.   

Тем не менее по данным СМИ, закон по реформированию упрощенной системы налогообложения будет подготовлен в ближайшее время. Такое заявление сегодня на брифинге сделала первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова, отвечая на вопросы журналистов.

«Закон по «упрощенке» должен появиться в ближайшее время», — отметила И.Акимова.

И.Акимова напомнила, что после принятия Налогового кодекса Президент Виктор Янукович поручил правительству в течение двух месяцев разработать два закона: по функциям и обязанностям Налоговой инспекции и упрощенной системе налогообложения. «Правительство обязано выполнять поручение Президента, и я уверенна и надеюсь, что оно его выполнит», — подчеркнула Первый замглавы Администрации Президента

Напомним, ранее председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий Захарченко сообщил, что в соответствии с поручением Президента Украины от 20 декабря 2010 года на уровне правительства создана рабочая группа по разработке и внесению на рассмотрение Верховной Рады законопроекта по реформированию упрощенной системы налогообложения и учета субъектов малого предпринимательства.

По данным BankNews на сегодняшний день существует только проект Приказа ГНАУ об утверждении Порядка ведения книги учета доходов и расходов предпринимателей, которые работают на общей системе налогообложения.

Проект Книги учете доходов и расходов, а также порядок ее заполнения приведена ниже:

Книга обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу

(П.І.Б. платника податку, адреса місця постійного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

(грн.)

Дата (день місяця, місяць, рік) отримання доходу або понесених витрат Джерело отриманого доходу або понесених витрат (код платника податків згідно з ЄДРПОУ, адреса юридичної особи, ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, адреса фізичної особи) Загальний річний оподатковуваний дохід Сплачено (перераховано) податку
Місячний оподатковуваний дохід Іноземні доходи
сума доходу сума витрат сума доходу сума витрат
1 2 3 4 5 6 7

 

Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб                                                               С.П. Дусяк       

Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу

1. Платники податку, які відповідно до Податкового кодексу України  (далі — Кодекс) зобов’язані подавати декларацію або мають право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку, ведуть облік у Книзі обліку доходів і витрат для  визначення суми загального річного оподатковуваного доходу (далі — Книга) згідно з формою, наведеною у додатку до даного наказу.
Цей Порядок розповсюджується також на окремі категорії громадян, визначені відповідно до законодавства, які зобов’язані подавати відомості про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, а також  інформацію щодо вказаних відомостей членів сім’ї, у порядку та обсягах, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими актами.

2. Порядок ведення Книги, яку ведуть платники податку, розроблено відповідно до положень Кодексу.

3. Ведення Книги здійснюється у такому порядку:

3.1. Платники податку повинні заводити Книгу самостійно. Книга може мати вигляд, як правило, зошита чи блокнота і купується платниками самостійно.

3.2. Записи у графах Книги здійснюються безпосередньо платниками податку або іншою особою, нотаріально уповноваженою таким платником податку здіснювати такі записи, кульковою або чорнильною ручкою, чітко і розбірливо не пізніше наступного дня після отримання відповідних сум доходів, сплати (перерахування) податку, а також понесених витрат, які пов’язані з отриманням доходів.

3.3. Підрахунки відображених у Книзі даних проводяться для цілей заповнення декларації (коли згідно з нормами Кодексу таке подання є обов’язковим або платники податку мають право подати таку декларацію з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку за наслідками звітного податкового року з урахуванням положень статті 166 Кодексу). Суми отриманих доходів, понесених витрат та сплачених (перерахованих) податків відображаються в графах Книги у гривнях.

3.4. До граф 1 та 2 записуються відповідно дати отримання доходу або понесених витрат, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, адреса для юридичної осіби, прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, адреса для фізичних осіб.

3.5. До граф 3 — 6 записуються відповідно суми доходів, з яких складається загальний річний оподатковуваний дохід, а також суми понесених витрат, підтверджених документально, які безпосередньо пов’язані з отриманням зазначеного доходу.

3.6. У графу 7 записуються суми сплаченого (перерахованого) податку.

4. Облік документів і відомостей, пов’язаних з правом на отримання податкової знижки згідно зі статтею 166 Кодексу платники податків можуть вести в реєстрі документів, записи в якому проводиться у довільній формі.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

5. Книга та реєстр документів (за наявності) знаходяться у платників податку та повинні надаватись органам податкової служби на їх вимогу та у межах їх компетенції, визначеної Кодексом.

Директор Департаменту

оподаткування фізичних осіб                                                         С. П. Дусяк 

»Главная страница«

Оставить комментарий 2741 просмотров, 4 - сегодня |
Follow Discussion

6 комментариев to “Закон по упрощенке подготовят в течение двух недель”

 1. Odessa:

  Это что же получается??? для совершения покупок отныне нужно иметь при себе паспорт?? и для проезда в такси? и для поесть в ресторане?))))))))))) здорово!!!))))) маразм крепчает день ото дня!!!!!!!!!!

 2. Аноним:

  Логика похоже такая: Если покупаешь у юрлица — то достаточно чека и паспортные данные тогда не нужны. Покупаешь и СПД — нужно дать ему свои паспортные данные и копию кода ИНН, а также взять у него его паспортные данные, чтобы потом внести в Книгу учета. Не взял данные — не можешь внести в книгу как расходы, соответственно не можешь подтвердить затраты. С такой системой учета лишается всякий смысл быть предпринимателем СПД, а тем более на общей системе налогообложения.

 3. Odessa:

  То-то и оно!! Юр.лицам на общей системе, естественно, нет смысла терять валовые расходы….но теперь и все остальные не захотят иметь дело с СПД-шниками… интересно еще и другое нововведение — формулировка граф 3, 4 и графа 7….надо понимать, что единого налога вообще отныне не будет….

 4. Аноним:

  Это проект Книги для тех кто не хочет работать на упрощенной системе. С 1 января 2011 года на упрощенке 1 млн. СПД, на общей системе — 2,116 млн. СПД. С таким подходом фактически СПД на общей системе будет платить 15% с оборота при доходе до 9,41 тыс. грн. и 17% при превышении этой величины.
  Думаю реформирование упрощенной системы сведется к тому, что ставки единого налога с 1 апреля будут повышены, будет пересмотрен порог максимального объема работы, очерчен черный список, кто не может заниматься предпринимательством (запретные виды деятельности) и будет установлен предельный срок существования упрощенки как явления (например до 1 января 2012 года).

 5. Odessa:

  Иными словами, исподволь мы вернемся к первоначальному варианту этой («домайданной») части налогового кодекса… этого и следовало ожидать, увы..((

 6. Oleg Pas':

  увы

Оставить комментарий

<