| RSS

Классификация доходов бюджета Украины

Классификация доходов бюджета Украины: наименование и коды (ККД, код классификации доходов). Больше справочной информации в разделе «Справочная» (http://banknews.com.ua/spravochnaya)

Код Найменування
10000000 Податкові надходження
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами
11010300 Податок на доходи фізичних осіб із доходів у формі заробітної плати шахтарів-працівників
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
11010600 Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року
11010700 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб
11010800 Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів
11010900 Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу
11011000 Військовий збір
11020000 Податок на прибуток підприємств
11020100 Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
11020300 Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів
11020400 Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів
11020500 Податок на прибуток іноземних юридичних осіб
11020600 Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України
11020700 Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України
11020900 Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об’єднань
11021000 Податок на прибуток приватних підприємств
11021100 Інші платники податку на прибуток
11021300 Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій
11021400 Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів
11021500 Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації
11021600 Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій
11021900 Податкова заборгованість з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), додаткові податкові зобов’язання з цього податку, розстрочені податкові зобов’язання НАК «Нафтогаз України» та її підприємств з податку на прибуток (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування
11022100 Податкова заборгованість з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), додаткові податкові зобов’язання з цього податку, розстрочені податкові зобов’язання НАК «Нафтогаз України» та її підприємств з податку на прибуток (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
11022200 Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 16 статті 14 та статтею 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
11023100 Позицію виключено
11023200 Позицію виключено
11023300 Позицію виключено
11023400 Позицію виключено
11023500 Позицію виключено
11023600 Позицію виключено
11023700 Позицію виключено
11023900 Позицію виключено
11024000 Позицію виключено
11024100 Позицію виключено
11024600 Позицію виключено
11024700 Податок на дохід, який сплачують суб’єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей
12000000 Податки на власність
12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
12020100 Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)
12020200 Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)
12020300 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
12020400 Податок з власників водних транспортних засобів
12020500 Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві
12020600 Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві
12020700 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві
12020800 Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих в місті Києві
12030000 Позицію виключено
12030100 Позицію виключено
12030200 Позицію виключено
12030300 Позицію виключено
12030400 Позицію виключено
12030500 Позицію виключено
12030600 Позицію виключено
12030700 Позицію виключено
12030800 Позицію виключено
12030900 Позицію виключено
12031000 Позицію виключено
12031100 Позицію виключено
12031200 Позицію виключено
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)
13010300 Надходження сум реструктурованої заборгованості рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води
13020100 Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)
13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення
13020300 Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики
13020400 Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства
13020500 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за спеціальне використання води
13020600 Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)
13030000 Рентна плата за користування надрами
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення
13030400 Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони
13030500 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за користування надрами
13030600 Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату
13050000 Позицію виключено
13050100 Позицію виключено
13050200 Позицію виключено
13050300 Позицію виключено
13050400 Позицію виключено
13050500 Позицію виключено
13060000 Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України
13070000 Плата за використання інших природних ресурсів
13070100 Плата за спеціальне використання диких тварин
13070200 Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів
13070300 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги
14010000 Податок на додану вартість
14010100 Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
14010200 Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами
14010300 Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів
14010400 Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість
14010500 Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг
14010600 Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов’язаних з виконанням інноваційних проектів
14010700 Позицію виключено
14010900 Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов’язання з цього податку, розстрочені податкові зобов’язання НАК «Нафтогаз України» та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування
14011100 Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов’язання з цього податку, розстрочені податкові зобов’язання НАК «Нафтогаз України» та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
14020100 Спирт
14020200 Лікеро-горілчана продукція
14020300 Виноробна продукція (за звітний місяць)
14020400 Пиво
14020600 Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
14020700 Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)
14020800 Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)
14020900 Мотоцикли і велосипеди
14021000 Кузови для моторних транспортних засобів
14021100 Скраплений газ
14021200 Операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами, що справлялись до 1 січня 2015 року
14021300 Електрична енергія
14021600 Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва
14021700 Бензин моторний для автомобілів
14021800 Інші нафтопродукти
14022100 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)
14022300 Виноробна продукція (при придбанні акцизних марок)
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)
14030100 Спирт
14030200 Лікеро-горілчана продукція
14030300 Виноробна продукція
14030400 Пиво
14030600 Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
14030700 Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)
14030800 Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)
14030900 Мотоцикли і велосипеди
14031000 Кузови для моторних транспортних засобів
14031100 Скраплений газ
14031600 Інші підакцизні товари іноземного виробництва
14031700 Бензин моторний для автомобілів
14031800 Інші нафтопродукти
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
14050000 Податки на окремі категорії послуг
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
15010000 Ввізне мито
15010100 Мито на товари, що ввозяться суб’єктами підприємницької діяльності
15010200 Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами
15010300 Інші збори з імпорту
15010400 Позицію виключено
15010500 Позицію виключено
15010500 Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб’єктами підприємницької діяльності та громадянами
15010600 Позицію виключено
15010700 Позицію виключено
15010800 Спеціальне мито
15010900 Антидемпінгове мито
15011000 Компенсаційне мито
15011100 Додатковий імпортний збір
15020000 Вивізне мито
15020100 Мито на товари, що вивозяться суб’єктами підприємницької діяльності
15020200 Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами
15020300 Надходження від реалізації валютних коштів, одержаних у результаті проведення операцій за державним контрактом
15040000 Позицію виключено
16000000 Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів
16010000 Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року
16010100 Податок з реклами
16010200 Комунальний податок
16010400 Збір за припаркування автотранспорту
16010500 Ринковий збір
16010600 Збір за видачу ордера на квартиру
16010700 Курортний збір
16010800 Збір за участь у бігах на іподромі
16010900 Збір за виграш у бігах на іподромі
16011000 Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі
16011100 Збір за право використання місцевої символіки
16011200 Збір за право проведення кіно- і телезйомок
16011300 Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей
16011500 Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг
16011600 Збір із власників собак
16011700 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків
16011800 Збір на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим
16011900 Збір на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим
16012100 Податок на промисел
17000000 Рентна плата за транспортування, збори на паливно-енергетичні ресурси
17010000 Рентна плата за вуглеводні, що нарахована до 1 січня 2013 року та рентна плата за транспортування
17010100 Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року
17010200 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року
17010300 Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року
17010400 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, що нарахована до 1 січня 2013 року
17010500 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, що нарахована до 1 січня 2013 року
17010700 Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України
17010800 Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України
17010900 Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
17011200 Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, розстрочені податкові зобов’язання НАК «Нафтогаз України» та її підприємств з цього податку (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування
17011500 Податкова заборгованість з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, розстрочені податкові зобов’язання НАК «Нафтогаз України» та її підприємств з цього податку (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
17050000 Позицію виключено
17060000 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
17060100 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за поставлений природний газ споживачам на підставі укладених з ними договорів
17060200 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за імпортований суб’єктами господарювання природний газ для споживання ними як палива або сировини
17060300 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється за видобутий суб’єктами господарювання та спожитий ними природний газ як паливо або сировина
17070000 Надходження нарахованих і не сплачених зобов’язань Державного підприємства «Енергоринок» перед державним бюджетом по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за минулі роки
18000000 Місцеві податки
18010000 Податок на майно
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
18010500 Земельний податок з юридичних осіб
18010600 Орендна плата з юридичних осіб
18010700 Земельний податок з фізичних осіб
18010800 Реструктурована сума заборгованості з плати за землю
18010900 Орендна плата з фізичних осіб
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб
18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів
18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами
18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами
18030000 Туристичний збір
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року
18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
18040300 Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями, що справлявся до 1 січня 2015 року
18040500 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
18040700 Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
18040800 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
18040900 Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року
18041000 Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року
18041300 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
18041400 Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
18041500 Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року
18041600 Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року
18041700 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
18041800 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року
18050000 Єдиний податок
18050100 Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року
18050200 Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
19000000 Інші податки та збори
19010000 Екологічний податок
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
19010400 Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк
19010500 Позицію виключено
19010600 Позицію виключено
19010700 Екологічний податок, який справляється при ввезенні на митну територію України транспортних засобів та/або кузовів до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) в митному режимі імпорту
19010800 Екологічний податок, який справляється при продажу на внутрішньому ринку України транспортних засобів, вироблених (виготовлених) на митній території України
19010900 Екологічний податок, який справляється при придбанні транспортних засобів в осіб, які не є платниками цього податку згідно з Податковим кодексом України
19020000 Надходження для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України
19020100 Кошти, що передаються до місцевих бюджетів з державного бюджету
19020200 Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету
19040000 Позицію виключено
19040100 Позицію виключено
19040200 Позицію виключено
19040300 Позицію виключено
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища
19050100 Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища
19050300 Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами
19060000 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року
19060100 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року
19060200 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року
19070000 Позицію виключено
19090000 Податки та збори, не віднесені до інших категорій
19090400 Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначенимичастиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, зокрема за податками і зборами (обов’язковими платежами), які справлялися до 1 січня 2011 року та встановлені Податковим кодексом України
20000000 Неподаткові надходження
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність
21010100 Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету
21010500 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність
21010600 Надходження від погашення заборгованості із сплати дивідендів, підприємств електроенергетичної галузі, що сплачується до державного бюджету відповідно до законодавства, в тому числі із сплати реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, а також надходження із сплати такими підприємствами дивідендів, нарахованих за результатами діяльності у 2013 році
21010700 Надходження від сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2011 рік публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
21010800 Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність
21010900 Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її підприємств
21020000 Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України»
21030000 Відрахування коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні
21040000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету
21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів
21080000 Інші надходження
21080100 Платежі, пов’язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди
21080200 Платежі, пов’язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України
21080500 Інші надходження
21080600 Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації
21080700 Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації
21080800 Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки
21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
21081000 Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції
21081200 Штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
21081300 Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
21081400 Надходження податків і зборів (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
21082000 Надходження коштів від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та коштів від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами
21083000 Надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету
21090000 Кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або кошти у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
22010000 Плата за надання адміністративних послуг
22010200 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
22010400 Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності
22010500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
22010600 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового
22010700 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами
22010900 Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців)
22011000 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
22011100 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
22011200 Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги
22011400 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій
22011500 Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
22011700 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій
22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності
22011900 Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок
22012000 Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
22012100 Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів
22012200 Плата за виділення номерного ресурсу
22012300 Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)
22012400 Плата за оформлення посвідчення закордонного українця
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
22012700 Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
22012800 Плата за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
22020000 Плата за утримання дітей у школах-інтернатах
22030000 Судовий збір
22050000 Позицію виключено
22060000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій
22070000 Виконавчий збір
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном
22080100 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом
22080200 Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ
22080300 Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
22080500 Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту
22090000 Державне мито
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій
22090300 Державне мито за дії, пов’язані з одержанням патентів на об’єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України
22090500 Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита
22090600 Позицію виключено
22100000 Позицію виключено
22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
22120000 Позицію виключено
22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами
22150000 Портовий (адміністративний) збір
22150100 Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) збору, що надходить від риболовних портів)
22150200 Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів
22160000 Інші адміністративні збори та платежі
22160100 Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
22200000 Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них
24000000 Інші неподаткові надходження
24010000 Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду
24010100 Кошти від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів
24010200 Кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів
24010300 Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами митних органів
24010400 Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів
24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
24040000 Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення
24050000 Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів
24060000 Інші надходження
24060300 Інші надходження
24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України
24060600 Надходження коштів з рахунків виборчих фондів
24060700 Нез’ясовані надходження
24060800 Позицію виключено
24061500 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях
24061600 Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища
24061800 Плата за подання скарги до органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
24061900 Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель»
24062000 Кошти, отримані від учасника — переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику — переможцю
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок
24062400 Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, в тому числі курсова різниця від їх конвертації
24063100 Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України
24063500 Кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій
24110100 Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою
24110200 Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою
24110300 Відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам
24110400 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
24110500 Інші (курсові різниці)
24110600 Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів
24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами
24110800 Плата за користування кредитом з державного бюджету
24110900 Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
24111000 Плата за користування суб’єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету
24130000 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
24130100 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями при реалізації електричної енергії
24130200 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами з видобування і переробки уранових руд
24130300 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями за зберігання відпрацьованого ядерного палива
24140000 Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій
24140100 Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі
24140200 Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю
24140300 Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі
24140500 Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна
24140600 Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку
24160000 Концесійні платежі
24160100 Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом)
24160200 Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом)
24160300 Концесійні платежі щодо об’єктів державної власності
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
25000000 Власні надходження бюджетних установ
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
25020300 Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право
25020400 Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки
30000000 Доходи від операцій з капіталом
31000000 Надходження від продажу основного капіталу
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі
31010100 Кошти від реалізації скарбів, які є пам’ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів
32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву
32010100 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву
32010200 Позицію виключено
32010200 Надходження від погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі перед Державним агентством резерву України заборгованості та зобов’язань за матеріальні цінності (включаючи зобов’язання з податку на додану вартість, що виникають за результатами проведення таких розрахунків, та із сплати штрафних санкцій і відсотків за користування ресурсами), а також надходження Державного агентства резерву України від реалізації матеріальних цінностей, повернутих підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі
32010300 Позицію виключено
32010400 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення
32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
33010000 Кошти від продажу землі
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)»
33010200 Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим
33010300 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації
33010400 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу
33020000 Надходження від продажу нематеріальних активів
33030000 Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту
34000000 Податки на фінансові операції та операції з капіталом
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів
41010100 Реверсна дотація
41010200 Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації до державного бюджету
41010300 Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з державного бюджету
41010400 Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) до міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів
41010500 Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджетів
41010600 Позицію виключено
41010700 Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до державного бюджету з місцевих бюджетів
41010800 Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів з державного бюджету
41010900 Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами
41020000 Дотації
41020100 Базова дотація
41020300 Позицію виключено
41020400 Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам
41020600 Стабілізаційна дотація
41020800 Додаткова дотація з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича
41020900 Інші додаткові дотації
41021000 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування та кінематографії
41021100 Позицію виключено
41021100 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах
41021200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення
41021300 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів I чи II групи внаслідок психічного розладу
41021400 Позицію виключено
41021400 Додаткова дотація з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на здійснення видатків, пов’язаних з реалізацією заходів щодо підвищення рівня надання суспільних послуг
41021500 Позицію виключено
41021600 Позицію виключено
41021600 Позицію виключено
41021700 Позицію виключено
41021800 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ
41021900 Позицію виключено
41022000 Додаткова дотація з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на забезпечення функціонування Донецького палацу молоді «Юність»
41030000 Субвенції
41030200 Позицію виключено
41030200 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області для здійснення природоохоронних заходів із видалення, перевезення та утилізації небезпечних відходів гексахлорбензолу у зоні консервації Домбровського кар’єру в Калуському районі
41030300 Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування
41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу
41030700 Позицію виключено
41030700 Субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим для здійснення природоохоронного заходу з розроблення матеріалів до проекту зміни меж та розширення території Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
41031100 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на виконання функцій столиці
41031200 Позицію виключено
41031200 Позицію виключено
41031300 Позицію виключено
41031300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків)
41031400 Позицію виключено
41031400 Позицію виключено
41031500 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води
41031600 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на будівництво ПЕТ-КТ центру, капітальний ремонт і реконструкцію лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об’єднання
41031700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров’я
41031800 Позицію виключено
41031800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва
41031900 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на забезпечення функціонування Київської міської клінічної лікарні «Київський міський центр серця
41032000 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на виконання заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві міста Славутича
41032100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
41032200 Позицію виключено
41032300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення кредиторської заборгованості за медичне обладнання, придбане в 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів та медичного обладнання для закладів охорони здоров’я
41032400 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
41032500 Позицію виключено
41032500 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на будівництво сучасної регіональної лікарні швидкої медичної допомоги в м.Донецьку
41032600 Позицію виключено
41032600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги
41032700 Позицію виключено
41032700 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Донецька на погашення частини кредиту, залученого на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
41032800 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Світловодська Кіровоградської області на ремонт автомобільної дороги по вул. Б. Хмельницького
41032900 Позицію виключено
41032900 Субвенція з державного бюджету міському бюджету м.Дніпропетровська на будівництво та підтримання в безпечному стані гірничих виробок Дніпропетровського метрополітену
41033000 Позицію виключено
41033000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для сплати заборгованості за поставлене у 2012 році медичне обладнання вітчизняного виробництва
41033100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку реформування системи охорони здоров’я (придбання медичного автотранспорту, автотранспорту, техніки, інвентарю та медичного обладнання для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві
41033200 Позицію виключено
41033200 Позицію виключено
41033200 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на будівництво під’їзної дороги та зовнішньо-інженерних мереж до інноваційного парку «Біонік Хілл»
41033300 Позицію виключено
41033300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам за рахунок розподілених коштів державного фонду регіонального розвитку
41033400 Позицію виключено
41033400 Позицію виключено
41033400 Субвенція з державного бюджету бюджету м. Дніпропетровська для продовження будівництва автомобільної дороги в м. Дніпропетровську на ділянці від Кайдацького шляху до автомобільної дороги Київ – Луганськ – Ізварине, у тому числі оплату виконаних у 2012 році робіт
41033500 Позицію виключено
41033500 Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам
41033600 Позицію виключено
41033700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії
41033800 Позицію виключено
41033800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
41033900 Позицію виключено
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
41033900 Позицію виключено
41034000 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Харківської області на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для Обласної клінічної лікарні – центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
41034100 Позицію виключено
41034100 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Тернопільської області на продовження будівництва житлових будинків у м. Почаєві Кременецького району з метою відселення сторонніх осіб з території Свято-Успенської Почаївської Лаври
41034200 Позицію виключено
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
41034300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги»
41034400 Позицію виключено
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
41034600 Позицію виключено
41034700 Позицію виключено
41034700 Позицію виключено
41034700 Субвенція з державного бюджету районному бюджету Шацького району Волинської області для продовження будівництва та капітального ремонту доріг Шацьк – Світязь – Залісся – Пульмо – Шацьк, в тому числі на оплату виконаних у 2012 році робіт
41034800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою
41034900 Позицію виключено
41034900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»
41034900 Позицію виключено
41035000 Інші субвенції
41035100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
41035200 Позицію виключено
41035300 Позицію виключено
41035400 Позицію виключено
41035400 Позицію виключено
41035500 Позицію виключено
41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка
41035600 Позицію виключено
41035700 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на завершення реконструкції Львівського обласного перинатального центру
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»
41035900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях
41036000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання нових трамвайних вагонів вітчизняного виробництва для комунального електротранспорту
41036100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов
41036200 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на придбання медичного обладнання для Одеської обласної дитячої клінічної лікарні
41036300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм — переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
41036500 Позицію виключено
41036500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення
41036600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування
41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів
41037600 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на забезпечення функціонування Центру ядерної медицини Київського міського клінічного онкологічного центру
41037700 Позицію виключено
41037700 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську
41037800 Позицію виключено
41037900 Позицію виключено
41038000 Позицію виключено
41038100 Позицію виключено
41038200 Позицію виключено
41038300 Позицію виключено
41038400 Позицію виключено
41038500 Позицію виключено
41038600 Позицію виключено
41038700 Позицію виключено
41038800 Позицію виключено
41038900 Позицію виключено
41039000 Позицію виключено
41039100 Позицію виключено
41039200 Позицію виключено
41039300 Позицію виключено
41039400 Позицію виключено
41039500 Позицію виключено
41039600 Позицію виключено
41039700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
41039800 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва для здійснення заходів з деодорації на спорудах Бортницької станції аерації
41039900 Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровськ на співфінансування проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровськ
42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій
42010000 Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів
42030000 Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу
42030100 Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу
42030200 Інша допомога, надана Європейським Союзом
50000000 Цільові фонди
50020000 Позицію виключено
50020100 Позицію виключено
50020200 Позицію виключено
50020300 Позицію виключено
50020400 Позицію виключено
50020500 Позицію виключено
50030000 Позицію виключено
50030100 Позицію виключено
50030200 Позицію виключено
50030300 Позицію виключено
50030400 Позицію виключено
50030500 Позицію виключено
50040000 Позицію виключено
50040100 Позицію виключено
50040200 Позицію виключено
50040300 Позицію виключено
50040400 Позицію виключено
50040500 Позицію виключено
50060000 Позицію виключено
50070000 Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів
50080000 Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави
50080100 Конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами
50100000 Інші фонди
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
Оставить комментарий
3618 просмотров, 1 - сегодня
Follow Discussion

3 комментариев to “Классификация доходов бюджета Украины”

 1. admin:

  У монобанка сегодня 777.777 клиентов.

 2. admin:

  Для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним необхідно подати пакет документів

  Головне управління ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу реалізаторів пального, що Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі – Закон № 2628) внесено зміни, зокрема, до ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 481), які набирають чинності з 01.07.2019.
  Так, згідно із змінами, внесеними до ст. 15 Закону № 481, для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:
  ► документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності;
  ► акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об’єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;
  ►дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
  Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального.
  Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.
  У разі якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об’єкта.
  Суб’єкти господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі пальним копії таких документів не подають.
  Ліцензія на право виробництва пального або рішення про відмову у її видачі видається заявнику не пізніше 30 календарних днів з дня одержання зазначених у Законі № 481 документів. Ліцензія на право оптової торгівлі пальним, зберігання пального, роздрібної торгівлі пальним або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 20 календарних днів з дня одержання зазначених у Законі № 481 документів.
  Після видачі/призупинення/анулювання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на зберігання пального центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/призупинення/анулювання відповідної ліцензії.
  Слід зауважити, що з урахуванням змін, внесених Законом № 2628 до ст. 17 Закону № 481, за порушення норм Закону № 481 застосовуються такі фінансові санкції у разі:
  ◄ виробництва пального без наявності ліцензії – 1 000 000 гривень;
  ◄ оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії – 500 000 гривень;
  ◄ роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії – 250 000 гривень.

Трекбеки

 1. С 8 февраля 2016 года новые бюджетные счета!  

Оставить комментарий

<